← Wróć

Bazylika Mniejsza w Bardo Śląskim, 2012r.

Opis projektu:

Projekt budowlany rewaloryzacji elewacji oraz renowacji Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji elewacji oraz projekt budowalny wraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich i pozwolenia na budowę.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 1503 m2
  • Kubatura: 46 557 m3