← Wróć

Biblioteka Kraków, 2017r.

Opis projektu:

Tematem opracowania był koncepcja funkcjonalno-użytkowa adaptacji zabytkowego budynku na krakowskim Kazimierzu. Według planowanych założeń projektowych w wyniku połączenia bibliotek miejskich przedmiotowy obiekt ma tworzyć centralną Bibliotekę Miasta Kraków - wielofunkcyjny kompleks kulturalno-edukacyjny zawierający w sobie m.in. nowoczesną mediatekę, centralną bibliotekę, przestrzeń ekspozycyjną oraz inne funkcje pomocnicze. Połączenie bibliotek otworzy drogę do tworzenia nowoczesnej instytucji z prestiżową siedzibą. Biblioteka Kraków będzie nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale także przestrzenią dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, miejscem kształcenia kompetencji czytelniczych, społecznych i cyfrowych.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 1509,72 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 5526,30 m2
  • Kubatura: 20633,14 m3
  • Inwestor: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Kraków