← Wróć

Pawilon mieszkalno-usługowy w Chrzanowie, 2015r.

Opis projektu:

Tematem opracowania był projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego oraz budowa budynku gospodarczo - garażowego na dwa stanowiska postojowe wraz z rozbudową wew. instal.: wod., en. elekt., budową wew. instalacji: gazowej i c.o., budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, budowa zjazdu publicznego.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 282 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 454,6 m2
  • Kubatura: 2 563,5 m3
  • Inwestor: prywatny