← Wróć

Hala magazynowa dla TSN w Targowisku, 2013r.

Opis projektu:

Zlecenie obejmowało wykonanie koncepcji rozbudowy i budowy hali magazynowej oraz pełno branżowego projektu budowlanego hali magazynowej (projekty wewnętrznych instalacji wod.-kan., gazu, c.o.) wraz z projektem oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji deszczowej, zadaszenia łączika, przebudowy placu i budowy drogi wewnętrznej. Zakres prac obejmował prace przedprojektowe, inwentaryzację i ekspertyzę konstrukcyjną sąsiadującego budynku istniejącego. W zakresie zlecenia było również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia użytkowa: 1051 m2
  • Kubatura: 9763 m3
  • Inwestor: TSN Sp. z o.o.