← Wróć

Kompleks hotelowy w Zatorze, 2015 r.

Opis projektu:

Tematem opracowania był projekt koncepcyjny hotelu. Zaprojektowany obiekt zalicza się do hoteli średniej wielkości, posiada 66 jednostek mieszkalnych, budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony przykryty stropodachem płaskim na którym zaprojektowano taras widokowy z atrakcjami wodnymi. Na parterze przewidziano centralny hol wejściowy, wysoki na 2 kondygnacje, który jest zwornikiem trzech głównych stref funkcjonalnych tj. przestrzeni kongresowo-szkoleniowej, gastronomicznej i noclegowej.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 2 617 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 1 434 m2
  • Kubatura: 5 736 m3
  • Inwestor: prywatny