← Wróć

Koncepcja ekspozycji w Spichlerzu Ulanowskich w Kazimierzu Dolnym, 2015r.

Opis projektu:

Opracowanie miało na celu wykonanie koncepcji aranżacji sali ekspozycyjnej w zabytkowym budynku Spichlerza Ulanowskich (oddział Muzeum Nadwiślańskiego) wykorzystując unikalne walory miejsca oraz dostosowując ją do współczesnych standardów wystawienniczych. Podstawowym założeniem projektowym koncepcji było uporządkowanie przestrzeni oraz wprowadzenie nowej, jakości z ponownym wykorzystaniem najcenniejszych istniejących eksponatów. Ta zasada - pewnego rodzaju kompilacji przestrzennej pozwoliła na znalezienie nowych inspiracji formalnych dla projektowanych elementów ekspozycji, oraz przywróceniu relacji pomiędzy poszczególnymi składnikami tego wnętrza.

  • Inwestor: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym