← Wróć

Rozbudowa, przebudowa zabytkowego kościoła p.w. Św. Izydora w Kielcach, 2016 r.

Opis projektu:

Tematem opracowania był projekt budowlany budynku sakralnego. Przedmiotowy kościół został wybudowany w l. 1900-1919, z inicjatywy bpa Tomasza Kulińskiego. Obiekt wzniesiono na planie krzyża greckiego, z kopułą na ośmiobocznym bębnie, nad przecięciem jego ramion. Obiekt jest usytuowany na odizolowanym wzniesieniu terenu, stanowiąc lokalną dominantę w krajobrazie. Projektowana rozbudowa zakłada ingerencję w obiekt, między innymi przez całkowite wyburzenie frontowego przęsła nawy i wybudowanie nowej dłuższej nawy głównej z nawami bocznymi a tym samym przebudowanie obiektu centralnego na bazylikowy.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 274,66 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 222,04 m2
  • Kubatura: 2 594,45 m3
  • Inwestor : Parafia Św. Izydora Kielce-Posłowice