← Wróć

Kościół p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Nowym Waliszowie, 2012r.

Opis projektu:

Projekt budowlany rewaloryzacji elewacji oraz renowacji wnętrza budynku kościoła wraz z przebudową wejścia od strony prezbiterium. Zakres prac obejmował inwentaryzację całości obiektu, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 544 m2
  • Kubatura: 534 m3