← Wróć

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Woli Kalinowskiej, 2015 r.

Opis projektu:

Temat opracowania polegał na wykonaniu projektu budowlanego dla przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Głównym założeniem projektu było przekształcenie istniejącej architektury, tak aby dostosować ją do lokalnego kontekstu miejsca. Istniejący budynek w stylu „kostka polska” z 70 XX wieku od początku swojego istnienia stanowiła dysonans z otoczeniem w jakim została wybudowana – tj. malowniczym krajobrazie Ojcowskiego Parku Narodowego. Projekt zakładał zmianę dachu, budowę lukarn oraz ujednolicenie całości wprowadzając element przesuwnego trejażu.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 3086 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 765,60 m2
  • Kubatura: 2186,99 m2
  • Inwestor: prywatny