← Wróć

Lodowisko z zapleczem usługowym i techniczno-gospodarczym w Krakowie, 2015r.

Opis projektu:

Zakres opracowania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla tymczasowych obiektów budowlanych. Przeznaczeniem lodowiska jest zapewnienie rozrywki, sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

Inwestycja dotyczyła budowy:

  • tafli lodowej ograniczonej bandami,
  • kontenera zlokalizowanego przy wejściu, w którym zlokalizowana została kasa i ochrona,
  • namiotu, przebywanie w oczekiwaniu na wejście na lodowisko, wypożyczanie i zakładanie sprzętu,
  • budek gastronomicznych,
  • zaplecza WC,
  • kontenerów technicznych, w których mieścić się będzie agregat chłodniczy oraz maszyna do pielęgnacji lodu
  • ogrodzenie terenu lodowiska
  • Inwestor: AM TRIK Adrianna Lach