← Wróć

Przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja zabytkowego budynku – Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, 2016 r.

Opis projektu:

Tematem opracowania było wykonanie projektu koncepcyjnego funkcjonalno-użytkowego dla budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury. Projekt zakładał przebudowę wnętrza istniejącego obiektu, w tym podniesienie kalenicy i przywrócenie formy dachu sprzed II wojny światowej, rekonstrukcja struktury zabytkowej pomieszczeń dawnych sal, przebudowy istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z remontem warstw stropodachu nad salą widowiskową i remontem tarasu nad portykiem kolumnowym.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 002 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 2640,48 m2
  • Kubatura: 14 226,08 m3
  • Inwestor: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie