← Wróć

Przebudowa, rozbudowa, remont i modernizacja zabytkowego zespołu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 2015 r.

Opis projektu:

Tematem opracowania było wykonanie projektu koncepcyjnego funkcjonalno-użytkowego dla zespołu budynków Muzeum Archeologicznego. Projekt zakładał utrzymanie zabytkowych walorów wczesnobarokowego założenia oraz ubogacenie go nową współczesną architekturą wykorzystującą lekkie konstrukcje stalowe oraz transparentność wpisującą się w kontekst miejsca oraz pozwalającą na prawidłowy odczyt elementów historycznej formy, względem nowych współczesnych elementów architektonicznych m.in.: wejściowego pawilonu oranżeryjnego, zadaszenia dziedzińca (dawny wirydarz klasztorny), budowa przeszklonej windy w zabytkowej wieży, budowa punktu widokowego na adaptowanym poddaszu z mobilną połacią dachową.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 3 200,46 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 7 756,45 m2
  • Kubatura: 52 000 m3
  • Inwestor : Muzeum Archeologiczne w Krakowie