← Wróć

Odtworzenie, rekonstrukcja oraz renowacja wrót zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie, 2017 r.

Opis projektu:

Tematem opracowania było wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia, renowacji i rekonstrukcji wrót lotniczych hangaru wraz z odtworzeniem detalu fasady północnej, odtworzeniem pomieszczeń maszynowni, mechanizmu przesuwu i napędu bram z systemem czujek bezpieczeństwa oraz sygnalizacji dźwiękowo-optycznej, a także wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z podbramia hangaru zlokalizowanego przy ul Stella- Sawickiego.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia całkowita wrót (8 segmentów): 386,39 m2
  • Powierzchnia przebudowywanych posadzek wewnętrznych (odtworzenie historycznego poziomu): 378,78 m²
  • Powierzchnia przebudowy utwardzenia zewnętrznego z asfaltu (odtworzenie historycznego poziomu): 225,76 m³
  • Wysokość wrót (w świetle otworu zewnętrznego): 7,5 m
  • Szerokość wrót (w świetle otworu zewnętrznego): 51,52 m
  • Inwestor: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie