← Wróć

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ścinawie Nyskiej, 2015 r.

Opis projektu:

Temat opracowania polegał na wykonaniu projektu budowlanego dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Ścinawie Nyskiej. Projekt zakładał -rozbudowę budynku w części wschodniej obiektu, nadbudowę oraz zmianę konstrukcji połaci dachowej, przebudowę istniejącego poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe zlokalizowane we wschodniej części przedmiotowej inwestycji.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 223,4 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 398,8 m2
  • Kubatura: 1697,45 m3
  • Inwestor: prywatny