← Wróć

Przebudowa, remont konserwatorski, aranżacja sal kinowych zabytkowego budynku Pałacu pod Baranami w Krakowie, 2016 r.

Opis projektu:

Zakres opracowania obejmował wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy, remontu oraz aranżacji Sal Kinowych Pałacu Pod Baranami. Zaprojektowano przebudowę skrzydła południowego przylegającego do ul. św. Anny), w tym budowę instalacji oddymiania klatek schodowych, budowę wind w duszach klatek schodowych (w skrzydle południowym, oraz wschodnim), remont i konserwacje uszkodzonego gzymsu elewacji od strony ul. św. Anny, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych, wraz z wentylacją mechaniczną w części skrzydła południowego od ul. św. Anny. Ponadto zaprojektowano dostosowanie istniejącej przestrzeni kinowej do współczesnych standardów, stawianym tego typu pomieszczeniom, uwzględniając potrzeby użytkownika m.in. odpowiednią jakość projekcji filmowych, akustykę i nagłośnienie sal, wyposażenie i wystrój pomieszczeń, czytelną komunikację, odpowiednią wymianę powietrza, komfort termiczny, prawidłowe warunki higieniczno-sanitarne, oraz bezpieczeństwo pożarowe. Koncepcja zakładała powiększenie sal kinowych, poprzez wykorzystanie, likwidowanych powierzchni kabin projekcyjnych, ze względu na zmianę technologii projekcyjnej. Ponadto zaprojektowano nową aranżację wnętrz pomieszczeń sal kina uwzględniając kontekst historyczny miejsca.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 454,84 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 4 362,73 m2
  • Kubatura: 36 637 m3
  • Inwestor: prywatny