← Wróć

Zagospodarowanie terenu – plac kruszywa budowlanego i skład opału w Trzebini, 2016 r.

Opis projektu:

Zakres opracowania obejmował przygotowanie dokumentacji Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa) dla przebudowy i rozbudowy utwardzenia terenu z przeznaczeniem na skład kruszywa budowlanego i opału, budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebinia.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia terenu przekształcanego: 27 918,35 m2
  • Inwestor: TRESKO Sp. z o.o.