← Wróć

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w Szycach, 2016 r.

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy budynku usługowego funkcji warsztatu samochodowego o część mieszkalną zlokalizowaną na poddaszu z niezależny wejściem. Budynek stanowiący przedmiot opracowania to obiekt istniejący dwukondygnacyjny (parter + poddasze) na rzucie zbliżonym do kwadratu. Przebudowie oraz nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania poddasza podlega poddasze nieużytkowe z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 227,6 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 370,0 m2
  • Kubatura: 1911,29 m3
  • Inwestor: prywatny