← Wróć

Przebudowa, remont konserwatorski zabytkowego budynku Teatru Groteska w Krakowie, 2016 r.

Opis projektu:

Zakres opracowania obejmował wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla częściowego docieplenia budynku (elewacje tylnie, boczne, termoizolacja kopuły oraz stropodachu) i częściowego remontu konserwatorskiego ścian zewnętrznych (elewacja frontowa), budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej (w zakresie sal widowiskowych), rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 974,72 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 2 421,69 m2
  • Kubatura: 9 814 m3
  • Inwestor: Teatr Groteska w Krakowie