← Wróć

Zespół budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej w Krakowie, 2015 r.

Opis projektu:

Temat opracowania polegał na wykonaniu kilku koncepcji zespołu budynków bliźniaczych jednorodzinnych na niewielkiej powierzchni z wymaganym wysokim współczynnikiem powierzchni biologicznie czynnej.

W związku z tym zaprojektowano kilkanaście trzykondygnacyjnych budynków z zielonymi dachami, o optymalnej powierzchni zabudowy pozostawiając przy tym dla mieszkańców znaczne powierzchnie terenów zieleni z przeznaczaniem na indywidualne ogródki oraz miejsca wypoczynku. Architekturę ukształtowano w sposób nowoczesny, wykorzystując kompozycję prostych brył, z dużym zróżnicowaniem struktury, materiału oraz detalu tworząc niepowtarzalną kompozycję całości założenia. Mieszkania zostały zaprojektowane, jako przestronne o różnej wielkości i typie, uwzględniając kontekst miejsca, kierunki stron świata oraz walory widokowe przedmiotowej lokalizacji.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia działek: 3086 m2
  • Powierzchnia zabudowy: 765,60 m2
  • Powierzchnia biologicznie czynna: 2186,99 m2
  • Inwestor: Vivienda Investment Sp. z o.o. Sp. k.