← Wróć

Przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej w Warszawie, 2016 r.

Opis projektu:

Tematem opracowania było wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji przebudowy dla budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej w Warszawie. Projekt zakładał przebudowę istniejącego obiektu, w zakresie przebudowy wnętrza istniejącego obiektu - zabudowy części zadaszonego patio poprzez budowę dwóch sal tj. Inkubator Avatara 3d oraz Fabryki Ruchu na pierwszym piętrze, remontu i modernizacji sal na pierwszym piętrze, przebudowy sanitariatów, wydzielenia p.poż. klatek schodowych wraz z montażem systemu oddymiania klatek schodowych i zadaszonego dziedzińca wewnętrznego (patio) oraz nadbudowę części południowego skrzydła budynku o jedną kondygnacje.

Zestawienie powierzchni:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 821,55 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 3178,41m2
  • Kubatura: 13 698 m3